- Kan gje området ny styrke

Einsarta område med klart definerte sentra, som for eksempelNord-Jæren, har mykje å vinna på kommunesamanslåing.