Normisjon åpner for kvinnelige prester

Landsstyret i Normisjon har gjort vedtak om å åpne for tilsetting av ordinerte kvinner i Normisjon.