Alltid en jobb for privatetterforskeren

Privatetterforskerne spiller de rollene de får tildelt. Også i Orderud-saken nå blant annet som ekspertkommentatorer.