Detaljert gjennomgang av statsadvokaten

Førstestatsadvokat Edward Dahl gjennomførte en detaljert gjennomgang av hva som skjedde i Baneheia i dagene før og etter at de to småjentene ble funnet drept i mai i fjor.