Får opphold etter tre år i kirkeasyl

Kevin Vilvarajah (3) har levd hele sitt liv i kirkeasyl i Alta. Torsdag fikk familien hans beskjed om at de har fått innvilget opphold i Norge på humanitært grunnlag.