Enslige asylbarn får vilkårlig hjelp

Det er store forskjeller på hvilken hjelp og støtte ensligeasylbarn får ved asylmottakene i Norge.