Skotsk saueklipper til Troms

Mens Troms Bondelag krever at britiske soldater nektes innreise til Norge, planlegger bønder i Sør-Troms å ta imot en skotsk saueklipper.