Sår tvil om Nato på Jåttå

Høyres forsvarspolitiske talsmann Ingvald Godal er i tvil om omNato-kommandoen på Jåttå vil bestå.