Uakseptabelt, sier Generaladvokaten

Generaladvokaten reagerer skarpt på et bilde av norske KFOR-soldater som har lenket fast en kosovoalbansk mann. Dagbladet trykket bildet torsdag.