Misjonsskatt vurderes politisk

Finansminister Per-Kristian Foss vil vurdere en lovendring som girunntak for arbeidsgiveravgift for misjonærer.