Boplikt-sak opp for kontrollkomiteen

Bopliktsaken på Ågerøya utenfor Lillesand kommer opp til høring ikontroll— og konstitusjonskomiteen mandag. Det kan ende med atlandbruksminister Lars Sponheim (V) får et tungtveiende råd om åomgjøre vedtaket.