Helse Vest får 215 mill. mer

Regjeringen bebuder mer penger til Helse Vest og Helse Midt, men langt fra så mye som innbyggertallet skulle tilsi.