Byråkrater vet lite om Nordisk Råd

De nordiske landene er flinkere til å følge opp EU-direktivene enn sine egne vedtak om samarbeid i Norden. Befolkningen vet mer om nordisk samarbeid enn offentlige tjenestemenn som skal praktisere det.