Krav om miljøplan på alle gårdsbruk

Alle norske gårdsbruk skal i framtiden ha en miljøplan som gir oversikt over miljøtilstanden på gården, og brukes i arbeidet med miljøtiltak.