Sjøfolk streiker mot forskjellsbehandling

Sjøfolkene i Rogaland Trafikkselskap vil streike for lik behandling enten man har ratt eller ror i nevene.