Norsk Kjøtt destruerer likevel ikke 2.000 tonn kjøtt

Norsk Kjøtt vil likevel ikke destruere 2.000 tonn kjøtt fordi landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen mener det er galt å ødelegge kjøtt for å holde prisene oppe.