• Feil legemiddelbruk er blant de hyppigste årsakene til pasientskader ved norske sykehus. Junge, Heiko (illustrasjonsfoto)

Tallet på pasientskader går ikke ned

13,7 prosent av pasienter ved norske sykehus opplevde å få minst én skade i fjor. Nivået har ligget stabilt siden 2012.