Grovt av Hagen

Hafjell: Statsminister Kjell Magne Bondevik slår tilbake motFremskrittsparti-leder Carl I. Hagens beskyldninger om at han er enav de som har hatt et hovedansvar for en naiv og dumsnillinnvandringspolitikk gjennom 15-20 år.