Nav tror ledigheten flater ut ved årsskiftet

Ledigheten kommer til å øke svakt fram til årsskiftet, men så vil trenden snu. Det tror Nav, som venter 80.000 arbeidsledige som gjennomsnitt for 2010.