To nye dommere til Høyesterett

Lagdommer Ragnhild Noer og dommer ved Efta-domstolen Henrik Bull er utnevnt til nye dommere i Høyesterett.