Nå krever Norge skatt fra utlandspensjonister

Skattemyndighetenes lange arm rekker nå også ut til norske pensjonister bosatt i utlandet, såfremt de får utbetalt pensjon fra Norge.