• Kong Harald utnevner musiker Jahn Teigen til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Scanpix

Jahn Teigen utnevnt til ridder

Kong Harald utnevner musiker Jahn Teigen til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.