Autopasskrøll i Bergen

Kilometerlange køer og utålmodige bergensere. Innføringen av Autopass i bompengeringen i Bergen har slett ikke gått smertefritt.