Sivilombudsmannen kritiserer ordningen med soning i Nederland

Norske fanger som soner i Nederland, er ikke tilstrekkelig sikret mot tortur, umenneskelig eller nedverdigende behandling, mener Sivilombudsmannen.

I fengselet Norgerhaven Prison i Veenhuizen i Nederland har norske myndigheter kjøpt 242 fengselsplasser for langtidsfanger. Sivilombudsmannen kommer med kraftig kritikk av ordningen Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger var i september i fjor på besøk i Norgerhaven fengsel i Nederland hvor norske fanger kan sone. I sin rapport etter besøket kommer Sivilombudsmannen med kraftig kritikk.

"Funn under besøket viste at innsatte som overføres til Norgerhaven fengsel ikke er sikret et tilstrekkelig vern av norske myndigheter mot tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling", skriver Falkanger i rapporten.

Norske myndigheter leier 242 plasser i fengselet i Nederland hvor innsatte som er dømt i Norge kan sone. Falkanger skriver at slik straffegjennomføring ikke fratar Norge ansvar for å forhindre menneskerettighetsbrudd.

– Det vi særlig reagerer på er at norske myndigheter har fraskrevet seg muligheten til å etterforske straffbare handlinger overfor innsatte i Norgerhaven fengsel, og vi mener det er problematisk, sier Falkanger til NRK.

Stort inngrep

"De samlede funnene som ble gjort under besøket viser at tvungen overføring til en annen stat for norsk straffegjennomføring utgjør et stort inngrep i de innsattes liv", skriver Falkanger i rapporten.

– Det er alvorlige funn vi må se nøye på og lære av, og også gå gjennom sammen med Kriminalomsorgsdirektoratet og Norgerhaven fengsel, sier statssekretær i Justisdepartementet, Anette Carnarius Elseth.

Også Jussbuss reagerer på ordningen med soning i Norgerhaven-fengselet i Nederland. Jussbuss, drives av jusstudenter fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og besøker norske fengsler for å gi gratis rettshjelp til innsatte. De har også vært på flere besøk i Norgerhaven fengsel og har vært skeptiske fra starten.

– Jussbuss har advart mot at ordningen med leie av fengselsplasser i Nederland går på bekostning av de innsattes rehabilitering og rettssikkerhet helt fra begynnelsen, sier Karen Hjelmervik Nerbø i Jussbuss til NTB.

Hun mener at når Sivilombudsmannen har slått fast at fengselet bryter med Norges menneskerettighetsforpliktelser, må dette bli spikeren i kista for Norgerhaven fengsel.

Oppbevaringsplass

– Frihetsberøvelse er samfunnets strengeste straff, og det er staten som har ansvaret for å gjennomføre den. Den blåblå regjeringen har derimot outsourcet kriminalomsorgen vår til Nederland, og denne rapporten viser at Norgerhaven-prosjektet har vært mislykket, mener Hjelmervik Nerbø.

– Mens de soner i Nederland får ikke norske innsatte permisjoner. Den lange og dyre reisen gjør at de får mindre besøk. De får heller ikke relevant skole eller arbeidstrening på samme måte som i Norge. Norgerhaven fengsel er en oppbevaringsplass, og sånn skal ikke norsk kriminalomsorg være, sier Hjelmervik Nerbø.

(©NTB)

Publisert: