• Den 12 år gamle Teistedalstunnelen på Kvinesheia er en av fire tunneler på E39 i Kvinesdal som skal oppgraderes for å innfri krav i EUs sikkerhetsdirektiv for veitunneler. Torbjørn Witzøe
    Galleri

Stenger E39 i 18 måneder

Bilistene må neste år forberede seg på lange omkjøringsveier og kolonnekjøring når fire nye E39-tunneler skal oppgraderes.