Foreslår ny trasé for E 39 mellom Mandal og Lyngdal

Nye Veier har laget et nytt forslag til hvor en ny vei mellom Mandal og Lyngdal skal gå. De vil gjøre reisetiden kortere og kutte kostnader.

Forslaget til hvor en ny E 39 skal gå er nå sendt til kommunene Mandal, Lyngdal og Lindesnes. Her en skisse som viser hvordan Audnadalen kan krysses med bro. I det opprinnelige forslaget lå denne broa mye lenger sør. Foto: Nye Veier

 • Kjetil Reite
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

MANDAL: Ifølge Nye veier vil de klare å øke samfunnsnytten ved veien hvis den nye trassen blir valgt. Når samfunnsnytten øker, er det også mer sannsynlig at styret i Nye Veier vil prioritere strekningen framfor andre.

– Den samfunnsøkonomiske besparelsen er svært høy. Per i dag er den anslått til mer enn 1,5 milliarder kroner. Det er en betydelig bidragsyter til en raskere realisering av prosjektet, sier prosjektleder Håkon Lohne i en pressemelding som ble sendt ut torsdag morgen.

Forslaget blir nå sendt til lokalpolitisk behandling i kommunene Mandal, Lyngdal og Lindesnes. Den anbefalte traséen går nord for dagens E 39 på hele strekningen og er trukket et godt stykke innover i landet.

Bildet viser hvordan man kan legge den nye veien ved Storevann nord for Lenefjorden. Her foreslår Nye veier tunnel. Foto: Nye veier

Kutter kostnaden

I forslaget fra Nye Veier er det tegnet inn en korridor som er 400 meter bred. Hvis korridoren blir valgt, vil den nye veien ligge innenfor denne.

I området Vrå i Mandal går veien gjennom en tunnel. Den krysser Audnadalen i en bro som går 100 meter over bakken. Nord for Lenefjorden, ved friluftsområdet Storevann, går den inn i en ny tunnel på 2,5 km.

Ifølge Nye Veier vil de redusere både kostnadene og reisetiden hvis deres alternativ blir valgt. Dette slår altså positivt ut når styret skal vurdere nytten av veien.

– Med dette alternativet tar vi også mer trafikk bort fra bebygde strøk. Tallet på boliger som blir berørt av støy blir halvert med dette alternativet, sier utbyggingssjef Vidar Stormark til Fædrelandsvennen.

Nye Veier foreslår at den nye veien skal gå her. Den røde linjen nederst på kartet viser det gamle forslaget. Foto: Nye Veier

Reisetid

Reisetiden mellom Mandalskrysset på ny E 39 og Herdal i Lyngdal vil bli på 15 minutter med det nye forslaget. Strekningen blir 26 kilometer lang.

Den nye traseen skiller seg kraftig fra det opprinnelige forslaget. I det gamle forslaget skulle E 39 gå sør for Vigeland og krysse dalføret med en lang bro.

I dette forslaget var det også mulig å legge veien der Fardalsbakken nå ligger, en trefelts vei som stod ferdig i 2011. Men i Nye Veiers forslag blir dette lokalvei.

– Dette er uansett en mye smalere vei enn det vi planlegger. Vi bygger firefelts vei med midtdeler hele veien, sier Vidar Stormark.

Avkjøringen til Lyngdal skal etter planen ligge skje ved Herdal. Foto: Nye veier

Kryss

Den nye veien vil i det nye forslaget starte ved Mandalskrysset like ved Mandalselva.

Nye veier foreslår også at det blir etablert et kryss ved Blørstad og at det blir bygd en tilførselsvei som går ned til Tredal ved dagens E 39. Tredal ligger like øst for Vigeland sentrum.

I Lyngdal kommer krysset på Herdal, nord for Lyngdal sentrum.

Nye Veier foreslår også at man regulerer inn et kryss ved Stiland i Lindesnes med en vei ned til Udland. Men de anbefaler ikke å bygge dette krysset som del av prosjektet.

Publisert:
 1. E39
 2. Utbygging
 3. Samferdsel
 4. Nasjonal Transportplan
 5. Mandal

Mest lest akkurat nå

 1. I livet er hun vant til å bestemme. Når Carina skal leke, vil hun bli domi­nert

 2. Økt smitte på Gosen skole, 80 personer må i karantene

 3. FHI har aldri sett noen lignende: En overraskende effekt av om­fattende smitte­vern­tiltak

 4. Korona ga milliard­gevinst i Rogaland – nå tjener Helgø Meny «endelig» penger

 5. Klagestorm mot BBC etter massiv dekning av prins Philips bortgang

 6. Bymiljø­pakken må overføre million­beløp til Ryfast­sambandet