- Dramatisk WTO-forslag

Et forslag om 100 prosent tolltak og kraftige reduksjoner i tollsatsene på landbruksvarer, bekymrer lederen i Norges Bondelag, Bjarne Undheim.