Stig (20) og Arne (22) lovpriser snusen

— Det er jo nesten ingen gutter som røyker lenger. Vi velger heller snusen.