Alternativ til Vold får doblet budsjettet

Alternativ til Vold som gir hjelp til kriserammede menn, får doblet sitt budsjett med en påplussing på vel 800.000 kroner.