Momsfritak på gratisarbeid etter flodbølgen

Finansdepartementet gir dispensasjon fra momsreglene i fobindelse med gratisarbeid etter flodbølgekatastrofen, men gir foreløpig ikke et generelt fritak.