Ingen vil lede Spesialenheten for politisaker

Ingen søkere har meldt seg til stillingen som sjef for Spesialenheten for politisaker, det nye etterforskningsorganet som skal erstatte SEFO. Søknadsfristen utløp 16. september.