Flygelederne forsinker posten

Postgangen over hele landet blir forsinket på grunn av at flygelederne i Røyken har lagt ned arbeidet.