Fem ganger flere syke på ti år

Antallet arbeidsrelaterte sykdommer blant offshorearbeidere er femdoblet de siste ti årene. Muskelplager er vanligst, men hørselsskadene er verst.