- Drap utført av ukjente uvanleg

Drap der gjerningsmannen ikkje kjenner offeret, skjer svært sjeldan. Slike drap på høglys dag, i område med mykje trafikk, er enda meir uvanleg, ifølgje valdsforskar Ragnhild Bjørnebekk.