Norsk simulator kan redusere ulykker til sjøs

Stadig flere ulykker og nesten-ulykker til sjøs skyldes svikt i datasystemer. Ny teknologi for testing av slike data— systemer for blant annet posisjonering av supplybåter, er lansert.