Vil endre dagens ordning med egenandeler

Ordningen med egenandeler for helsetjenester bør legges om. Helsetjenester med lik prioritet bør ha like egenandeler, mener Rådet for prioriteringer i helsevesenet.