Norge snart svartelistet

Norge risikerer å havne på EUs svarteliste i løpet av høsten, fordi vi er sinker med å innføre et nytt miljødirektiv.