• Titusenvis av økologisk omstridte kontinentale jordhumler av arten Bombus terrestris (bildet) brukes til bestøving i rogalandske tomatveksthus. Hvert bol inneholder 50-60 humler. Pål Christensen

Fremmede humler bak hver tredje norske tomat

Importerte jordhumler som kan utgjøre en høy økologisk risiko i norsk natur dekker minst en tredel av pollineringsbehovet i landets tomatveksthus i 2014.