Kristiansen truet barn og voksne

Det ble gitt en meget sterk omtale av Viggo Kristiansen fra naboerpå Egsområdet i Kristiansand under avhør i byretten mandag. Treforskjellige vitner fortalte om sjikanerende og truende opptredenbåde overfor voksne og barn.