- Me har behandla folk som dumme

Tida er inne for sjølvransaking i Arbeidarpartiet.