Jens vil ha ny diskusjon om sosialpolitikken

Bedre sosialhjelp og skattelette for dem med lave inntekter er noen av grepene Jens Stoltenberg vil ty til for å gjenreise tilliten til Arbeiderpartiet som de svakes parti.