Stans i produksjonen på Oseberg D-plattformen

Gassdetektorer på Oseberg D-plattformen ga utslag lørdag kveld. Dermed ble produksjonen stanset.