Data i skulen må kome på nynorsk

Norsk språkråd meiner det er eit brot på kravet om språkleglikestilling at dei mest nytta dataprogramma i grunnskulen og i denvidaregåande opplæringa ikkje ligg føre på både nynorsk og bokmål.I eit brev til Utdanningsdepartementet ber Språkrådet departemetetfremja krav om at tekstbehandlingsprogram og andre kontorprogram måkome i begge målformene.