Foreslår maks åtte kilo fisk per. turist

Norges Fiskarlag foreslår at hver turist maksimalt får ta med segåtte kilo fiskefilet ut av Norge.