Vil ha venstre om i LO

Venstreopposisjonen i LO ønsker å gå bort fra moderasjonslinjen. På kongressen i mai skal LO bli en kamporganisasjon.