Får ikke erstatning for salg av friske dyr

Gjensidige NOR Forsikring endrer sine forsikringsvilkår for husdyr og fjørfe. Fra 15. mai må det være påvist sykdom hos slaktede dyr før bonden får utbetalt erstatning fra forsikringsselskapet.