Hagen krever skattelette for lavinntektsgrupper

Fremskrittspartiet vil ha 1 millard ekstra til skattelette for lavtlønte og øke innslagspunktet for toppskatten med 20.000 kroner.