Kraftig økning i bruk av sovetabletter på borerigg

Forbruket av sovetabletter har økt med hele 60 prosent påboreriggen «Transocean Wildcat» etter at skiftordningen bleforandret for ett år siden. Skremmende at så mange harsøvnproblemer, sier klubbleder Gunnar Dalstein.