OECD mener norsk folketrygd må legges om

Økonomer i OECD mener at den norske folketrygden ikke vil strekke til i fremtiden, og at midlene bør plasseres i fond for å få bedre avkastning.