NATOs største luftøvelse i år på Ørland

NATOs største luftøvelse i år arrangeres på Ørland hovedflystasjon i Sør-Trøndelag i september.